Aktualności

Konferencja „Nowe wyzwania dla lecznictwa uzależnień – Program Ograniczania Picia alkoholu”

20 czerwca 2017 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji naukowo – szkoleniowej pt. „Nowe wyzwania dla lecznictwa uzależnień – Program Ograniczania Picia alkoholu”, która odbyła się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im.

Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Organizatorami konferencji byli: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum.W konferencji uczestniczyli m.in.: lekarze, specjaliści terapii uzależnień, psychologowie, psychoterapeuci, kuratorzy sądowi oraz pracownicy socjalni z terenu całej Polski.

Podczas wydarzenia mieliśmy okazję wysłuchać 7 prelegentów, którzy w sposób kompleksowy przedstawili zagadnienie nowatorskiej metody w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu.

Zakres tematyczny konferencji:

  • Aktualne trendy rozwoju systemów lecznictwa uzależnień w Europie i na świecie.
  • Zalecenia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania Programu Ograniczania Picia.
  • Ogólnopolskie wyniki badań w zakresie akceptacji koncepcji ograniczania picia jako celu w terapii uzależnień alkoholowych.
  • Wybrane aspekty somatyczne i psychiatryczne nadużywania alkoholu. • Diagnoza i leczenie bezsenności u osób uzależnionych od alkoholu.
  • Nowe technologie, jako narzędzia wspierania ograniczania picia alkoholu.
  • Własne doświadczenia terapeutyczne w realizacji Programu Ograniczania Picia.

Dodatkową gratyfikacją uczestnictwa w konferencji było otrzymanie dwóch najnowszych publikacji przekazanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: „Poza paradygmatem abstynencji- ograniczanie picia alkoholu jako cel terapii” autorstwa Pani Jadwigi Fudały oraz „Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu” pod redakcją prof. Marcina Wojnara.

KONTAKT

ul. Bohdana Zaleskiego 34/3, Kraków

Kontakt telefoniczny:
Tel. 512 260 066

Kontakt mailowy:
kontakt@egomocja.pl

Godziny otwarcia:
Pon – Pt: 08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 16:00

©2018 EgoMOCJA. All Rights Reserved.

Search