Nastrój jest utrzymującym się przez dłuższy czas stanem uczuciowym o różnym zabarwieniu emocjonalnym (pozytywnym lub negatywnym), który ulega zmianom pod wpływem czynników zewnętrznych (zdarzenia, doświadczenia, zmiany środowiskowe) oraz wewnętrznych (myśli, przekonania, interpretacje).

Nasz nastrój jest regulowany przez wpływ otoczenia, doświadczeń oraz własnych znaczeń nadawanych zdarzeniom i naturalnie waha się na skali odczuć – smutku i radości, ale jest względnie stałą cechą człowieka. Oznacza to, że prawidłowy nastrój charakteryzuje się umiarkowanym pobudzeniem oraz poziomem energii, charakterystycznym dla temperamentu oraz osobowości danego człowieka, który jest niezbędny do prawidłowego codziennego funkcjonowania człowieka. Niestety szereg powtarzających się stresujących wydarzeń, traumatycznych doświadczeń, nadmiernie obciążających układ nerwowy może doprowadzić do dysregulacji nastroju, co przejawia się poprzez nastrój obniżony (depresyjny) lub nastrój wzmożony (maniakalny). Obydwa stany zaburzają normalne funkcjonowanie człowieka wpływając na nieprawidłowości w pobudzeniu energetycznym- zahamowanie (depresja) lub nadmierna aktywność (mania).

PTSD (post-traumatic stress disorder) - zespół stresu pourazowego jest zaburzeniem psychicznym występującym w odpowiedzi na skrajnie stresujące wydarzenie (traumę) przewyższające zdolności jednostki do radzenia sobie i adaptacji. Takim wydarzeniem mogą być np. działania wojenne, gwałt, molestowanie, napaść, katastrofy, kataklizmy żywiołowe, wypadek komunikacyjny czy przestępstwa z użyciem przemocy. Ogólnie są to wydarzenia związane z faktem lub niebezpieczeństwem śmierci albo poważnego zranienia lub naruszenia nietykalności fizycznej, które wywołały u człowieka intensywny strach, przerażenie i poczucie bezradności.

Wojna w Ukrainie wstrząsnęła Polską i całym światem. W obliczu dziejącej się tragedii i niepewności co do przyszłych wydarzeń odczuwamy ogrom lęku, niepokoju, smutku, złości i bezradności. W tym ogromnie trudnym czasie staramy się zadbać o pomoc naszym ukraińskim sąsiadom, o swój komfort psychiczny, ale pamiętajmy, że musimy również zatroszczyć się o dobrostan emocjonalny naszych dzieci, które w obliczu zagrożenia i narastającego niepokoju w około będą nas bardzo potrzebować.

KONTAKT

Oddziały Egomocji:

-  ul. Bohdana Zaleskiego 34/3, Kraków
-  ul. Zdrowa 24, Kraków
-  ul. Galla 22/4, Kraków
-  ul. T. Lenartowicza 18/3, Kraków

REJESTRACJA ONLINE

Kontakt telefoniczny:
Tel. +48 600 436 965

(Jeżleli nie odbierzemy, to oddzwonimy w tym samym dniu.)

Kontakt mailowy:
kontakt@egomocja.pl

Godziny otwarcia:
Pon – Pt: 08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 16:00

O stronie

Psychoterapia indywidualna, par, rodzinna, konsultacje psychologiczne, psychiatria, badania psychologiczne oferujemy w naszych czterech oddziałach w Krakowie oraz online.

Sitemap

Search