Zespół

Jolanta Badura

Jolanta Badura

Terapeuta nurtu ericksonowskiego, Psychoterapeuta.

Psychoterapia rodzin, dzieci i młodzieży, par, małżeństw i osób dorosłych, pedagog resocjalizacji, oligofrenopedagog, instruktor teatralny,

Jestem terapeutą pracującym głównie w nurcie ericksonowskim i systemowym, korzystając również z elementów psychodramy i teatroterapii. Swoje kompetencje stale podnoszę na 4-letnim kursie atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyłam również dwuletnie Podyplomowe Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz dwuletnie Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży PWST we Wrocławiu.

Jeśli przeżywasz trudności , z którymi nie potrafisz sobie poradzić , chcesz dokonać zmian w swoim życiu , to oferuję Ci swoją pomoc.

W pracy terapeutycznej zwracam uwagę na to, aby dostosować metody i techniki pracy do problemu, z którym przychodzisz oraz do wspólnie ustalonych celów.

"W moim rozumieniu psychoterapia to proces, w którym razem tworzymy drogę zmiany". 

Terapia w nurcie ericksonowskim opiera się głównie na stworzeniu takich warunków, aby motywowały do zmiany, dawały wiarę w możliwość zmiany. „Zasoby znajdziesz w sobie” - oznacza to, że każdy z nas posiada wszystko, czego potrzebuje do dobrego życia i radzenia sobie z problemami. Pacjenci nie zawsze jednak potrafią dotrzeć do swoich zasobów. Terapeuta może w tym pomóc.

Wykształcenie:

 • pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna - WSP Częstochowa
 • Podyplomowe Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - Uniwersytet Warszawski
 • półroczne szkolenie Terapia rodzin - Polski Instytut Ericksonowski
 • curriculum- całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej
 • Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny
 • Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży - PWST Wrocław

Doświadczenie zdobywałam pracując jako streetworker z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, od 17 lat pracuję również z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi ( autyzm, Zespół Aspergera).

Od kilku lat prowadzę terapię indywidualną i rodzinną.

W mojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodu psychologa i psychoterapeuty. Jestem pod stałą superwizją indywidualną i grupową w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Oferuję pomoc w następującym zakresie:

 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • trudności w relacjach z partnerem i bliskimi
 • obniżony nastrój, depresja
 • żałoba
 • zaburzenia odżywiania
 • trudności wchowawcze
 • Zespół Aspergera

KONTAKT

Oddziały Egomocji:

-  Ul. Bohdana Zaleskiego 34/3, Kraków
-  Ul. Świętokrzyska 4/3, Kraków
-  Ul. Galla 22/4, Kraków

-  Ul. T. Lenartowicza 18/3, Kraków

Kontakt telefoniczny:
Tel. 512 260 066

Kontakt mailowy:
kontakt@egomocja.pl

Godziny otwarcia:
Pon – Pt: 08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 16:00

©2022 EgoMOCJA. All Rights Reserved.

Search