Test AUDIT-C

TEST NA UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU

Wśród krótkich testów przesiewowych na uwagę zasługuje jeszcze bardzo praktyczny test AUDIT-C (The Alkohol Use Disorders Identification Test Consumption), który składa się z trzech tylko pytań:

Uwaga – 1 porcja alkoholu to 10ml (8g). czystego alkoholu. (*)

1. Jak często pije Pan/i napoje zawierające alkohol?

    Nigdy (0 pkt.)

    1 raz w miesiącu lub rzadziej (1 pkt.)

    2-4 razy w miesiącu (2 pkt.)

    2-3 razy w tygodniu (3 pkt.)

    4 lub więcej razy w tygodniu (4 pkt.)

2. Ile porcji alkoholu wypija Pan/i przeciętnie w okresie, kiedy Pan/i pije alkohol?

    1-2 (0 pkt.)

    3-4 (1 pkt.)

    5-6 (2 pkt.)

    7-9 (3 pkt.)

    10 lub więcej (4 pkt.)

3. Jak często wypija Pan/i sześć albo więcej porcji przy jednej okazji?

    Nigdy (0 pkt.)

    Rzadziej niż raz w miesiącu (1 pkt.)

    Raz w miesiącu (2 pkt.)

    Raz w tygodniu (3 pkt.)

    Codziennie lub prawie codziennie (4 pkt.)

Norma dla kobiet wynosi do 2-3 pkt, a dla mężczyzn 4 pkt. lub poniżej. Przekroczenie tych wartości może świadczyć o istnieniu problemu alkoholowego (picie szkodliwe lub uzależnienie).

 
Informacje dodatkowe:

Porcje (jednostki) alkoholu zostały wprowadzone w Wielkiej Brytanii w 1987 roku, aby pomóc w kontroli spożywanego alkoholu. Jedna jednostka to 10ml (8g) alkoholu. Jest to ilość, jaką przeciętny organizm dorosłego człowieka jest w stanie przetworzyć w ciągu godziny. Zaleca się, aby osoba nie spożywała więcej niż 14 porcji (jednostek) alkoholu tygodniowo.

(*)