Test na uzależnienie - lekomania

Test CAGE – przystosowany do wstępnego diagnozowania uzależnienia od leków


Jeżeli chcesz wiedzieć czy bierzesz zbyt wiele leków, które mogą uzależnić, odpowiedz na poniższe pytania.

Udzielenie co najmniej dwóch twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania wskazuje na znaczne prawdopodobieństwo istnienia uzależnienia od leków.