Badania psychologiczne

Po co się testować?
Ocena psychologiczna polega na przeprowadzeniu przez psychologa – diagnostę badania cyklu badań za pomocą wybranych narzędzi psychometrycznych, oraz wywiadu
psychologicznego. Na ich podstawie psycholog może wydać opinię na temat osobowości pacjenta – jego zdolności poznawczych, temperamentu i innych cech charakterologicznych. To bardzo złożony zbiór wszystkich właściwości psychicznych danej osoby, które wpływają na zachowanie, sposób postrzegania siebie i innych. Badanie osobowości jest ważne m.in. w stawianiu diagnozy psychologicznej i pomaga określić odpowiedni rodzaj terapii. Testy osobowości mogą być wykorzystywane również w ocenie skuteczności już prowadzonej terapii.

Ważne! Popularne internetowe testy osobowości należy traktować w kategoriach rozrywki. Ich wynik jest często uproszczony. Nie są w stanie zastąpić oceny przeprowadzonej przez profesjonalistę.

Przed rozpoczęciem diagnozy...

Przed rozpoczęciem diagnozy testowej niezbędna jest konsultacja psychologiczna, w ramach której przeprowadzony zostanie wywiad kliniczny (rozmowa dotycząca problemów pacjenta oraz jego historii życia).

Konsultacja ta nie jest wymagana w sytuacji, kiedy osoba skierowana jest do diagnozy przez lekarza specjalistę psychiatrę z zaleceniem wykonania określonych testów lub kiedy osoba zainteresowana jest przeprowadzeniem badania na własny użytek (np. diagnoza ilorazu inteligencji czy struktury osobowości).

Koszt konsultacji psychologicznej (50 min) – 150 zł

Testy

Cena obejmuje konsultację, przeprowadzenie testu, opracowanie wyników oraz informację zwrotną. Wszystkie testy wykonywane są na oryginalnych materiałach certyfikowanych przez Pracownię Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

 • MMPI - 2. Ocena Osobowości i Psychopatologii – 700 zł
 • SCID-5-PD Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5 – 500 zł
 • EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka – 300 zł
 • NEO-PI-R - Inwentarz Osobowości – 400 zł
 • WAIS-R (PL) - Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych - 600 zł
 • LBQ Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego – 300 zł
 • IPP - Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej – 300 zł
 • FCZ-KT(R) Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu – 300 zł

Ponadto:

 • Diagnoza ADHD dla dorosłych DIVA 5.0 – 650 zł
 • Doradztwo zawodowe na podstawie wyników NEO-PI-R – 450 zł

Jak to wygląda?

Przebieg diagnozy:

 1. spotkanie obejmuje wywiad oraz przeprowadzenie badania testem. Czas trwania 1-1,5 godziny.
 2. spotkanie po dwóch tygodniach od wypełnienia testu obejmuje omówienie wyników i rekomendacji diagnostycznych – czas trwania 30 minut

Diagnoza blokowa - pakiety

 1. Diagnoza struktury osobowości - Inwentarz Osobowości NEO-PI-R, Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZKT). - 600 zł
 2. Diagnoza zaburzeń osobowości - MMPI - 2 - Ocena Osobowości i Psychopatologii, SCID-5-PD - Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5, Pisemna opinia psychologiczna – 800 zł
 3. Pełnia diagnostyka psychologiczna (np. w celu orzecznictwa na potrzeby ZUS-u) - 800 zł

Cena obejmuje:

 • Minimum dwa spotkania z psychologiem
 • Konsultację psychologiczną (wywiad kliniczny)
 • Badanie testami - Skala Inteligencji Weschlera dla Dorosłych (WAIS-R(PL)),
 • Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości (MMPI), Test Pamięci
 • Wzrokowej Bentona, Badanie Poznawcze ACE III, Skala Depresji Becka,
 • Test Zdań Niedokończonych Rottera
 • Pisemną opinię psychologiczną.

KONTAKT

Oddziały Egomocji:

-  ul. Bohdana Zaleskiego 34/3, Kraków
-  ul. Zdrowa 24, Kraków
-  ul. Galla 22/4, Kraków
-  ul. T. Lenartowicza 18/3, Kraków

REJESTRACJA ONLINE

Kontakt telefoniczny:
Tel. +48 600 436 965

(Jeżleli nie odbierzemy, to oddzwonimy w tym samym dniu.)

Kontakt mailowy:
kontakt@egomocja.pl

Godziny otwarcia:
Pon – Pt: 08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 16:00

O stronie

Psychoterapia indywidualna, par, rodzinna, konsultacje psychologiczne, psychiatria, badania psychologiczne oferujemy w naszych czterech oddziałach w Krakowie oraz online.

Sitemap

Search