Psychoterapia Grupowa

Zapraszamy na psychoterapię grupową osoby dorosłe, które odbyły co najmniej sześć miesięcy psychoterapii indywidualnej. W innej sytuacji prosimy o kontakt celem konsultacji psychologicznej kwalifikującej do grupy. Psychoterapeuci zastrzegają sobie możliwość kontaktu i ewentualnej konsultacji z psychoterapeutą prowadzącym terapię indywidualną.

Celem terapii grupowej jest kształtowanie samoświadomości i analizy własnego funkcjonowania w relacjach międzyludzkich a w szczególności:

 • nawiązywanie i utrzymywanie bliskich relacji,
 • zakończenie lub zmiana toksycznych związków,
 • separację od rodziców,
 • zmniejszenie izolacji społecznej,
 • pogłębienie wiedzy o sobie, 
 • wzmocnienie pewności siebie, uzyskanie adekwatnej samooceny,
 • eksperymentowanie z nowymi zachowaniami interpersonalnymi,
 • zrozumienie uczuć, myśli i zachowań innych osób,
 • nabycie umiejętności wyrażania swoich myśli i emocji w kontaktach z innymi osobami,
 • radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, 
 • usprawnienie komunikacji społecznej (zwiększenie otwartości,  inicjatywy, autentyczności, empatii, szacunku, umiejętności odpowiedzialnej konfrontacji, okazywania szacunku i uczuć)

Zasady funkcjonowania grupy terapeutycznej:

1. Członkowie grupy zobowiązują się do zachowania tajemnicy dotyczącej treści wypowiadanych podczas zajęć oraz tożsamości osób uczestniczących w zajęciach.
2. Dopuszczalne są dwie do trzech nieobecności w ciągu roku (z istotnych powodów). Obowiązuje punktualność.
3. Członkowie grupy nie utrzymują ze sobą kontaktu poza sesjami.
4. Obowiązuje zakaz bycia pod wpływem środków psychoaktywnych.
5. Płatność za zajęcia jest niezależna od obecności na nich (dopuszczalna jest jedna nieodpłatna nieobecność)
6. Rozpoczęcie grupy jest 14 stycznia 2023 roku  w godz. 10.00 – 16.00. Spotkania odbywają się w każdą drugą sobotę raz w miesiącu.
7. Liczebność grupy od 8 do 14 osób.
8. Miejsce spotkań „Egomocja” Strefa Rozwoju Osobowości ul, Zaleskiego 34/3 Kraków (okolice Ronda Mogilskiego)
9. Koszt pojedynczego spotkania to 350zł
10. Terapia grupowa zostanie zakończona warsztatem weekendowym od soboty (6 godz.) do niedzieli (6 godz.) Koszt warsztatu: 550zł (bez kosztów wyjazdu)

Terapeuci zobowiązują się do dochowania tajemnicy zawodowej, rzetelności i profesjonalnego zaangażowania w proces grupowy.
Grupa terapeutyczna to „społeczny mikrokosmos”. Każda z osób uczestniczących w procesie grupowym prezentując swoje zachowania, emocje i myśli otrzymuje informacje zwrotne jak jest odbierana przez inne osoby. W trakcie terapii może próbować zmieniać swoje zachowanie i sprawdzać reakcje otoczenia. Nowe umiejętności mogą stopniowo zastępować stare schematy w realnym życiu.
Terapia będzie prowadzona w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Emocjach ( Emotion Focused Therapy) integrującej podejście humanistyczne, egzystencjalne, poznawczo-behawioralne i psychodynamiczne.


Zmiana przebiega poprzez:

Pacjenci mogą dowiedzieć się jak są spostrzegani przez innych ludzi (jako spięci, uwodzący, zdystansowani itp.), zyskują obiektywny punkt widzenia na swoją interpersonalną prezentację.
Mogą rozpoznać swoje stałe wzorce zachowania (np. nawiązują relacje tylko z kobietami, nieustępliwie współzawodniczą, uwodzą a następnie porzucają itp. )
Pacjenci mogą uzyskać tak zwany wgląd motywacyjny, czyli rozpoznać powody tego co robią z innymi ludźmi i co robią im. Zazwyczaj zachowujemy się w określony sposób wobec innych, bo wierzymy, że inne zachowanie spowoduje jakąś katastrofę np. osoby nastawione rywalizacyjnie, kontrolujące mogą zrozumieć, że przeraża ich własne głębokie pragnienie czułej opieki i uwagi. Innym przykładem jest unikanie bliskości, tendencja do izolowania się z powodu lęku przed „pochłonięciem” czyli utratą siebie.  
Zbadanie wpływu doświadczeń rodzinnych i środowiskowych pozwala na zrozumienie genezy aktualnych wzorców zachowania, powodów dla których jesteśmy jacy jesteśmy, co sprzyja samoakceptacji i paradoksalnie w konsekwencji umożliwia zmianę tych wzorców w razie decyzji jednostki.

Prowadzący:

Mgr Magdalena Głogowska-Miller psycholog, psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, specjalista psychoterapii uzależnień (kontakt Tel. 502 758 589)
Mgr Renata Michno-Kruszec psycholog, psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, specjalista psychoterapii uzależnień (kontakt Tel. 602 31 84 38 najlepiej sms )
Serdecznie zapraszamy.

KONTAKT

Oddziały Egomocji:

-  Ul. Bohdana Zaleskiego 34/3, Kraków
-  Ul. Świętokrzyska 4/3, Kraków
-  Ul. Galla 22/4, Kraków

-  Ul. T. Lenartowicza 18/3, Kraków

Kontakt telefoniczny:
Tel. 512 260 066

Kontakt mailowy:
kontakt@egomocja.pl

Godziny otwarcia:
Pon – Pt: 08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 16:00

©2023 EgoMOCJA. All Rights Reserved.

Search