Zespół

Aleksandra Ormicka, psychoterapeutka, specjalistka terapii uzależnień w Krakowie

Aleksandra Ormicka

Psychoterapeutka, specjalistka terapii uzależnień

Jestem absolwentką całościowego 4-letniego kursu psychoterapii psychodynamicznej, prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłam także specjalistyczne szkolenie w zakresie terapii uzależnień w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu, akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie staży klinicznych w Oddziale Leczenia Psychoz przy Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie, Ośrodku Leczenia Substytucyjnego NZOZ Centrum Zdrowia „Eleuteria” w Warszawie oraz w Ośrodku Lecznictwa Odwykowego NZOZ „Szansa” w Pławniowicach.

Pracuję m.in. z osobami:
-  doświadczającymi depresji, zaburzeń lękowych i innych zaburzeń afektywnych,
- z problemami relacyjnymi, seksualnymi
- z zaburzeniami osobowości
- z doświadczeniem traumy, z zespołem stresu pourazowego
- z zaburzeniami odżywiania (bulimia, napadowe objadanie się),
-  z osobami różnorodnymi płciowo i seksualnie, doświadczającymi stresu mniejszościowego lub będących w procesie rozpoznawania swojej tożsamości płciowej lub seksualnej
- z członkami rodzin osób różnorodnych płciowo
- z problemem uzależnienia substancjalnego (alkohol, leki, narkotyki) oraz behawioralnego (seks, hazard, zakupy, praca, gry, etc.),
- członkami rodzin osób z problemem uzależnienia, tj. osobami z tzw. syndromem DDA oraz osobami współuzależnionymi.

Bazowo pracuję w nurcie psychodynamicznym i przede wszystkim ta perspektywa służy mi do namysłu i rozumienia pacjenta. Natomiast w praktyce klinicznej łączę różne oddziaływania terapeutyczne zaczerpnięte z innych nurtów, jeśli są skuteczne w leczeniu danego zaburzenia czy pomocne w określonej problematyce. Regularnie uczestniczę w specjalistycznych kursach, szkoleniach i konferencjach. Pracuję pod stałą superwizją. Praktykę psychoterapeutyczną prowadzę zgodnie ze standardami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty PTP.

 


Pani Aleksandra Ormicka w Egomocji udziela konsultacji w formie gabinetu partnerskiego. 

KONTAKT

Oddziały Egomocji:

-  ul. Bohdana Zaleskiego 34/3, Kraków
-  ul. Zdrowa 24, Kraków
-  ul. Galla 22/4, Kraków
-  ul. T. Lenartowicza 18/3, Kraków

REJESTRACJA ONLINE

Kontakt telefoniczny:
Tel. +48 600 436 965

(Jeżleli nie odbierzemy, to oddzwonimy w tym samym dniu.)

Kontakt mailowy:
kontakt@egomocja.pl

Godziny otwarcia:
Pon – Pt: 08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 16:00

O stronie

Psychoterapia indywidualna, par, rodzinna, konsultacje psychologiczne, psychiatria, badania psychologiczne oferujemy w naszych czterech oddziałach w Krakowie oraz online.

Sitemap

Search